ปลั๊กรางไฟ คุณภาพดี สายหนา

ปลั๊กรางไฟ 6 หัวเสียบ สายยาว 5 เมตร จำนวน ราคา รวม สั่ง
1 ชิ้น 220 บาท 220 บาท
3 ชิ้น 200 บาท 600 บาท
6 ชิ้น 180 บาท 1080 บาท
*มี มอก.11-2531 /ทนกระแสไฟ ได้ 2000W-10A/มี FUSE ป้องกันกระแสไฟเกิน  12 ชิ้น 160 บาท 1920 บาท

ปลั๊กรางไฟ 3 หัวเสียบ สายยาว 5 เมตร จำนวน ราคา รวม สั่ง
1 ชิ้น 200 บาท 200 บาท
3 ชิ้น 180 บาท 540 บาท
6 ชิ้น 160 บาท 960 บาท
*มี มอก.11-2531 /ทนกระแสไฟ ได้ 2000W-10A/มี FUSE ป้องกันกระแสไฟเกิน  12 ชิ้น 180บาท 2160 บาท

  
web counter   

           
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com