กากรองกาแฟแบบกด หรือ ชา

แบบที่ 1

รายละเอียด

วัสดุตัวกา

ความจุ ราคา จำนวน รวม สั่ง
เหยือก กรองชากาแฟ ใหญ่ สองคน หรือ คนหนึ่งทาน แบบที่ 1

แก้ว

1000 CC

250 บาท 1 ชิ้น 250 บาท

ซื้อเพิ่ม เครื่องชงกาแฟ MOKA POT คลิก

ซื้อเพิ่ม เครื่องบดกาแฟ คลิก

ซื้อเพิ่ม เมล็ดกาแฟ ดอยช้าง คลิก

ซื้อเพิ่ม เมล็ดกาแฟ วาวี คลิก


แบบที่ 2

รายละเอียด

วัสดุตัวกา

ความจุ

ราคา

จำนวน

รวม

สั่ง

กาแก้ว กรองชากาแฟเล็ก คนหนึ่งทาน แบบที่ 2

แก้ว

500 CC  150 บาท 1 ชิ้น  150 บาท

ซื้อเพิ่ม เครื่องชงกาแฟ MOKA POT คลิก

ซื้อเพิ่ม เครื่องบดกาแฟ คลิก

ซื้อเพิ่ม เมล็ดกาแฟ ดอยช้าง คลิก

ซื้อเพิ่ม เมล็ดกาแฟ วาวี คลิก


แบบที่ 3

รายละเอียด

วัสดุตัวกา

ความจุ

ราคา

จำนวน

รวม

สั่ง

กาแก้ว กรองชากาแฟเล็ก หนึ่งถึงสองคนทาน แบบที่ 3

แก้ว

750 CC  200 บาท 1 ชิ้น  200 บาท

ซื้อเพิ่ม เครื่องชงกาแฟ MOKA POT คลิก

ซื้อเพิ่ม เครื่องบดกาแฟ คลิก

ซื้อเพิ่ม เมล็ดกาแฟ ดอยช้าง คลิก

ซื้อเพิ่ม เมล็ดกาแฟ วาวี คลิก


 แบบที่ 4

รายละเอียด

วัสดุตัวกา

ความจุ

ราคา

จำนวน

รวม

สั่ง

กาแก้ว กรองชากาแฟใหญ่ สองถึงสามคนทาน แบบที่ 4

แก้ว

1000 CC  250 บาท 1 ชิ้น  250 บาท

ซื้อเพิ่ม เครื่องชงกาแฟ MOKA POT คลิก

ซื้อเพิ่ม เครื่องบดกาแฟ คลิก

ซื้อเพิ่ม เมล็ดกาแฟ ดอยช้าง คลิก

ซื้อเพิ่ม เมล็ดกาแฟ วาวี คลิก


 แบบที่ 5

รายละเอียด

วัสดุตัวกา

ความจุ

ราคา

จำนวน

รวม

สั่ง

กาแก้ว กรองชากาแฟใหญ่มาก สามถึง สี่คนทาน แบบที่ 5

แก้ว

1800 CC  350 บาท 1 ชิ้น  350 บาท

ซื้อเพิ่ม เครื่องชงกาแฟ MOKA POT คลิก

ซื้อเพิ่ม เครื่องบดกาแฟ คลิก

ซื้อเพิ่ม เมล็ดกาแฟ ดอยช้าง คลิก

ซื้อเพิ่ม เมล็ดกาแฟ วาวี คลิก


 แบบที่ 6

 

รายละเอียด

วัสดุตัวกา

ความจุ

ราคา

จำนวน

รวม

สั่ง

กาแก้ว กรองชากาแฟกลาง สอง สามคนทาน แบบที่ 6

แก้ว

1100 CC  300 บาท 1 ชิ้น  300 บาท

ซื้อเพิ่ม เครื่องชงกาแฟ MOKA POT คลิก

ซื้อเพิ่ม เครื่องบดกาแฟ คลิก

ซื้อเพิ่ม เมล็ดกาแฟ ดอยช้าง คลิก

ซื้อเพิ่ม เมล็ดกาแฟ วาวี คลิก


 แบบที่ 7

รายละเอียด

วัสดุตัวกา

ความจุ

ราคา

จำนวน

รวม

สั่ง

กาแก้ว กรองชากาแฟกลาง หนึ่งถึงสองคนทาน แบบที่ 7

แก้ว

1000 CC  300 บาท 1 ชิ้น  300 บาท


 

ซื้อเพิ่ม เครื่องชงกาแฟ MOKA POT คลิก

ซื้อเพิ่ม เครื่องบดกาแฟ คลิก

ซื้อเพิ่ม เมล็ดกาแฟ ดอยช้าง คลิก

ซื้อเพิ่ม เมล็ดกาแฟ วาวี คลิก

 

  
web counter   

           
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com