หม้อไฟฟ้าสุกี้ม่าม่า

รายละเอียด ขนาด ไฟ WATT จำนวน ราคา สั่ง
1. หม้อต้มไฟฟ้า สแตนเลส ฝาแก้ว ขนาด 20 CM สำหรับหนึ่งคน ต้มม่า ๆ หรือ ของต้มต่าง ๆ เช่น สุกี้ 220  VOLT 400 1 ชิ้น 230 บาท
2. หม้อต้มไฟฟ้า สแตนเลส ฝาแก้ว ขนาด 22 CM สำหรับสองคน ต้มม่า ๆ หรือ ของต้มต่าง ๆ เช่น สุกี้ 220  VOLT 600 1 ชิ้น 260 บาท
3. หม้อต้มไฟฟ้า สแตนเลส ฝาแก้วก้ว ขนาด 24 CM สำหรับสามถึงสี่คน ต้มม่า ๆ หรือ ของต้มต่าง ๆ เช่น สุกี้ 220  VOLT 600 1 ชิ้น 290 บาท

รูปทรงทั้งสามแบบ

หูจับพลาสติก

มีรูระบายไอน้ำ

รายละเอียด ขนาด ไฟ WATT จำนวน ราคา สั่ง
1. หม้อต้มไฟฟ้า สแตนเลส ฝาแก้ว ขนาด 20 CM สำหรับหนึ่งคน ต้มม่า ๆ หรือ ของต้มต่าง ๆ เช่น สุกี้ 220  VOLT 400 1 ชิ้น 230 บาท
2. หม้อต้มไฟฟ้า สแตนเลส ฝาแก้ว ขนาด 22 CM สำหรับสองคน ต้มม่า ๆ หรือ ของต้มต่าง ๆ เช่น สุกี้ 220  VOLT 600 1 ชิ้น 260 บาท
3. หม้อต้มไฟฟ้า สแตนเลส ฝาแก้วก้ว ขนาด 24 CM สำหรับสามถึงสี่คน ต้มม่า ๆ หรือ ของต้มต่าง ๆ เช่น สุกี้ 220  VOLT 600 1 ชิ้น 290 บาท

  
web counter   

           
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com