ตราชั่งทำอาหาร

แบบที่ 1 แบบอนาลอก พลาสติก ทั้งชิ้น

รายละเอียด สี ความละเอียด สูงสุด จำนวน ราคา สั่ง
ตาชั่งพลาสติก 1 kg แบบที่ 1 (เหมาะสำหรับชั่งส่วนผสมอาหาร) เขียว 10 g(0-1000g) 1 kg 1 ชิ้น 170 บาท

แบบที่ 2 แบบอนาลอก ที่วางสแตนเลส เครื่องโลหะ ทั้งชิ้น

รายละเอียด สี ความละเอียด สูงสุด จำนวน ราคา สั่ง
ตาชั่งโลหะ 2 kg แบบที่ 2 (เหมาะสำหรับชั่งส่วนผสมอาหาร) เงิน 10 g(0-2000g) 2 kg 1 ชิ้น 300 บาท

แบบที่ 3 แบบดิจิตอล ที่วาง เครื่องพลาสติก ทั้งชิ้น (ใช้ถ่านAA 2 ก้อน)

รายละเอียด สี ความละเอียด สูงสุด จำนวน ราคา สั่ง
ตาชั่งพลาสติก 7 kg แบบที่ 3 (เหมาะสำหรับชั่งส่วนผสมอาหารหรืออื่น ๆ) ขาว 1 g(0-7000g) 7 kg 1 ชิ้น 250 บาท

แบบที่ 3 แบบดิจิตอล ที่วาง เครื่องพลาสติก ทั้งชิ้น (ใช้ถ่านAAA 2 ก้อน)

รายละเอียด สี ความละเอียด สูงสุด จำนวน ราคา สั่ง
ตาชั่งพลาสติก 5 kg แบบที่ 4 (เหมาะสำหรับชั่งส่วนผสมอาหารหรืออื่น ๆ) ขาว 1 g(0-5000g) 5 kg 1 ชิ้น 300บาท

  
web counter   

           
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com