เครื่องฉีดน้ำทำความสะอาดฟัน waterpik ultra water flosser

รายละเอียด

จำนวน

ราคา

ค่าจัดส่ง(ตัดทิ้งเมื่อสั่งเป็นชิ้นที่สอง)

รวม

สั่ง

เครื่องฉีดน้ำทำความสะอาดฟัน แบบที่ 1 เสียบปลั๊ก ไม่มีแบตเตอรี่

1 เครื่อง

1800

100 บาท

1900 บาท

รายละเอียด

จำนวน

ราคา

ค่าจัดส่ง(ตัดทิ้งเมื่อสั่งเป็นชิ้นที่สอง)

รวม

สั่ง

เครื่องฉีดน้ำทำความสะอาดฟัน แบบที่ 1 เสียบปลั๊ก ไม่มีแบตเตอรี่

1 เครื่อง

1800

100 บาท

1900 บาท

รายละเอียด

จำนวน

ราคา

ค่าจัดส่ง(ตัดทิ้งเมื่อสั่งเป็นชิ้นที่สอง)

รวม

สั่ง

เครื่องฉีดน้ำทำความสะอาดฟัน แบบที่ 1 เสียบปลั๊ก ไม่มีแบตเตอรี่

1 เครื่อง

1800

100 บาท

1900 บาท


รายละเอียด

จำนวน

ราคา

ค่าจัดส่ง(ตัดทิ้งเมื่อสั่งเป็นชิ้นที่สอง)

รวม

สั่ง

เครื่องฉีดน้ำทำความสะอาดฟัน แบบที่ 2 แบบชาจน์ได้ เล็กกว่า แต่จุน้ำได้น้อยกว่า

1 เครื่อง

2000

100 บาท

2100บาท

รายละเอียด

จำนวน

ราคา

ค่าจัดส่ง(ตัดทิ้งเมื่อสั่งเป็นชิ้นที่สอง)

รวม

สั่ง

เครื่องฉีดน้ำทำความสะอาดฟัน แบบที่ 2 แบบชาจน์ได้ เล็กกว่า แต่จุน้ำได้น้อยกว่า

1 เครื่อง

2000

100 บาท

2100บาท

 

รายละเอียด

จำนวน

ราคา

ค่าจัดส่ง(ตัดทิ้งเมื่อสั่งเป็นชิ้นที่สอง)

รวม

สั่ง

เครื่องฉีดน้ำทำความสะอาดฟัน แบบที่ 2 แบบชาจน์ได้ เล็กกว่า แต่จุน้ำได้น้อยกว่า

1 เครื่อง

2000

100 บาท

2100บาท

  
web counter   

           
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com