สมุนไพรยากำจัด หนู เห็บ แมลงสาบ ปลวก มด

 

รายละเอียด

ขนาด

จำนวนแบบคละสัตว์ได้

ราคา

รวม

ค่าจัดส่ง

รวม

สั่ง

สมุนไพร กำจัดมด แบบตายยกรัง

25 กรัม

1 ถุง

70 บาท

70 บาท

50 บาท

120 บาท

 

 

 

3 ถุง

60 บาท

180 บาท

50 บาท

230 บาท

 

 

 

6 ถุง

50 บาท

300 บาท

50 บาท

350 บาท

 

 มด เป็นนำ้ตาลจากอ้อยผสมสมุนไพร ใช้โรยเมื่อมดกินก็จะตาย ดังนั้นควรโรยจุดที่มีรังมด ได้มดทุกชนิด

 

12 ถุง

40 บาท

480 บาท

100 บาท

580 บาท

รายละเอียด

ขนาด

จำนวนแบบคละสัตว์ได้

ราคา

รวม

ค่าจัดส่ง

รวม

สั่ง

สมุนไพร กำจัดแมลงสาบ แมลงวัน

25 กรัม

1 ถุง

70 บาท

70 บาท

50 บาท

120 บาท

 

 

 

3 ถุง

60 บาท

180 บาท

50 บาท

230 บาท

 

 

 

6 ถุง

50 บาท

300 บาท

50 บาท

350 บาท

 

 แมลงสาบ แมลงวัน เป็นนำ้ตาลจากมะพร้าวผสมสมุนไพร ใช้โรยใส่กระดาษวางไว้บริเวณท่อนำ้ทิ้ง ในครัว หรืจุดอับต่างๆ เมื่อแมลงสาบมากินก็จะตาย

 

12 ถุง

40 บาท

480 บาท

100 บาท

580 บาท

 

 

รายละเอียด

ขนาด

จำนวนแบบคละสัตว์ได้

ราคา

รวม

ค่าจัดส่ง

รวม

สั่ง

สมุนไพร กำจัดเห็บ หมัด 

25 กรัม

1 ถุง

70 บาท

70 บาท

50 บาท

120 บาท

 

 

 

3 ถุง

60 บาท

180 บาท

50 บาท

230 บาท