ปากกา lamy สีชมภู

 

ปากกา lamy pink

รายละเอียด

หัวปากกา

จำนวน

รวม

สั่ง

ปากกาหมึกซึมลามี่ สีชมภู

EF

 1 ด้าม

890 บาท

 

F

1 ด้าม

890 บาท

 

M

1 ด้าม

890 บาท

 ด้ามสีชมภู หัวกากบาทสีดำ

B

1 ด้าม

890 บาท

 

hspace=0hspace=0

ซื้อปากกาหมึกซึมทุกด้ามให้

1. กล่องกระดาษใส่ปากกา

2. ที่ดูดหมึก 1 อัน

3. หลอดหมึกสีน้ำเงิน 1 หลอด

รายละเอียด

ขนาดไส้ดินสอ

ราคา

จำนวน

รวม

สั่ง

113_pink ดินสอกด ซาฟารีด้ามสีชมภู

(0.5)

570 บาท

1 ด้าม

570 บาท

ซื้อดินสอกดทุกด้ามให้

1. กล่องกระดาษใส่ปากกา

hspace=0hspace=0

 

รายละเอียด

ไส้หมึก

ราคา

จำนวน

รวม

สั่ง

313_pink โรลเลอร์บอล ซาฟารีด้ามชมภู

สีดำ

660 บาท

1 ด้าม

660 บาท

ซื้อโรลเลอร์บอลทุกด้ามให้

1. กล่องกระดาษใส่ปากกา

hspace=0hspace=0


  
web counter   

           
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com