ปากกาลูกลื่นหลากหลายสี ในแท่งเดียว

รายละเอียด

สีด้าม

จำนวน

ราคา(ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)

สั่ง

ปากกาลูกลื่นหลายสี น้ำเงิน,แดง,ดำ+ดินสอกด

เขียว

1 ด้าม

275 บาท

 

ฟ้า

1 ด้าม

275 บาท

*ไส้พร้อมในปากกา

ชมภู

1 ด้าม

275 บาท

*สามารถใช้ไส้ปากกาลามี่ M21 ได้

ส้ม

1 ด้าม

275 บาท

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด

สีด้าม

จำนวน

ราคา(ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)

สั่ง

ปากกาลูกลื่นหลายสี น้ำเงิน,แดง,ดำ+ดินสอกด

เขียว

1 ด้าม

275 บาท

 

ฟ้า

1 ด้าม

275 บาท

*ไส้พร้อมในปากกา

ชมภู

1 ด้าม

275 บาท

*สามารถใช้ไส้ปากกาลามี่ M21 ได้

ส้ม

1 ด้าม

275 บาท

  
web counter   

           
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com