อุปกรณ์ ช่วยเสียบหมูสะเต๊ะ

 

 

รายละเอียด

เสียบทีละ

จำนวน

ราคา

ค่าจัดสั่ง

รวม

สั่ง

อุปกรณ์ช่วยเสียบหมูสะเต๊ะกึ่งอัตโนมัติ แบบที่ 1

2 ไม้

1 ชุด

2000 บาท

100 บาท

2100 บาท

 


 

 

 

รายละเอียด

เสียบทีละ

จำนวน

ราคา

ค่าจัดสั่ง

รวม

สั่ง

อุปกรณ์ช่วยเสียบหมูสะเต๊ะแบบมือเสียบ แบบที่ 2

4 ไม้

1 ชุด

1350 บาท

50 บาท

1400 บาท

 

 


 

 

 

 

รายละเอียด

เสียบทีละ

จำนวน

ราคา

ค่าจัดสั่ง

รวม

สั่ง

อุปกรณ์ช่วยเสียบหมูสะเต๊ะ หรือหมูปิ้ง แบบมือเสียบ แบบที่ 3

5 ไม้

1 ชุด

4400 บาท

100 บาท

4500 บาท


  

 

 

 

 

รายละเอียด

เสียบทีละ

จำนวน

ราคา

ค่าจัดสั่ง

รวม

สั่ง

อุปกรณ์ช่วยเสียบหมูสะเต๊ะ หรือหมูปิ้ง แบบมือเสียบ แบบที่ 4

6 ไม้

1 ชุด

7100 บาท

100 บาท

7200 บาท