ปากการาคาแพง พิมพ์ชื่อ

 

 

รายละเอียด

1 ด้าม(ด้ามละ 275)=275 บาท

10 ด้าม(ด้ามละ 250)=2500 บาท

30 ด้าม(ด้ามละ 225)=6750 บาท

50 ด้าม(ด้ามละ 200)=10,000 บาท

100 ด้ามขึ้นไป(ด้ามละ 170 บาท= 17,000 บาท

ปากกา ลูกลื่น KASETSHOPแบบที่ 1  พร้อมพิมพ์ชื่อ หนึ่งตำแหน่งและพร้อมกล่องปากกา

*เหมาะสำหรับแจกหรือประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

รายละเอียด

1 ด้าม(ด้ามละ 175)=175 บาท

10 ด้าม(ด้ามละ 150)=1500 บาท

30 ด้าม(ด้ามละ 125)=3750 บาท

50 ด้าม(ด้ามละ 100)=5,000บาท

100 ด้ามขึ้นไป(ด้ามละ 80 บาท= 8,000 บาท

ปากกา ลูกลื่น KASETSHOPแบบที่ 2  พร้อมพิมพ์ชื่อ หนึ่งตำแหน่งและพร้อมกล่องปากกา

*เหมาะสำหรับแจกหรือประชาสัมพันธ์ 

 

  
web counter   

           
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com