เครื่องนับแยกเหรียญ

 

 

รายละเอียด

จำนวน

ราคา

ค่าจัดส่ง

รวม

สั่ง

เครื่องนับเหรียญ แยกเหรียญ บาทไทย

1 เครื่อง

3500 บาท

100 บาท

3600 บาท

- คัดแยกเหรียญ 10 5 2 1 0.500.25 ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และสามารถบอกยอดรวมได้ทันที

 

 

 

 

 

- น้ำหนัก 4.5 kg

 

 

 

 

 

- บนาด 35 cm x 35 cm x 30 cm

 

 

 

 

 

- เสียบไฟฟ้าบ้าน 220v

 

 

 

รายละเอียด

จำนวน

ราคา

ค่าจัดส่ง

รวม

สั่ง

เครื่องนับเหรียญ แยกเหรียญ บาทไทย

1 เครื่อง

3500 บาท

100 บาท

3600 บาท

- คัดแยกเหรียญ 10 5 2 1 0.500.25 ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และสามารถบอกยอดรวมได้ทันที

 

 

 

 

 

- น้ำหนัก 4.5 kg

 

 

 

 

 

- บนาด 35 cm x 35 cm x 30 cm

 

 

 

 

 

- เสียบไฟฟ้าบ้าน 220v

  
web counter   

           
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com