hit counter

เริ่มต้นรู้จักกาแฟกัน

 กาแฟ(coffee) คือเครื่องดื่มที่ยอดนิยมของคนวัยทำงาน ทำจากเมล็ดกาแฟคั่วซึ้งได้จากต้นกาแฟ  สามารถดื่มได้ทั้งร้อน และเย็น  สามารถดื่มแบบไม่ใส่อะไรเลย หรือ ผสมนม น้ำตาล นมข้นหวานก็ได้

กาแฟมีสองประเภท

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เช่นเดียวกำับ ชา และ น้ำ  อีกทั้งกาแฟยังเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยและของโลก

ค้นหาบทความ